Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.latkyujaji.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele), kterým je provozovatel internetového obchodu a kupujícího (odběratele).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.) vše ve znění novel.

Odběratel se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná zboží. Po objednání zboží se má za to, že odběratel obchodní podmínky vzal na vědomí a souhlasí s nimi.

1. Dodací lhůty

Dodavatel se zavazuje odeslat odběrateli objednané zboží v co nejkratším termínu. V případě plnění objednávky ze skladových zásob dodavatele obvykle do 6 pracovních dnů. V případě, že dodavatel není schopen plnit objednávku odběratele, je povinen o této skutečnosti informovat odběratele a zároveň odběrateli sdělit předpokládaný termín plnění objednávky.  

 

2. Doprava

Náklady na zaslání (tj. dopravné a balné) hradí odběratel v částce maximálně uvedené přímo u každé objednávky (v košíku) za celou objednávku, při větším množství individuální dohoda. pro přepravu využíváme přepravní službu Česká pošta. 

  • Poštovné u objednávek nad 3000 kč je ZDARMA

 

3. Platební podmínky

Obvyklé platební podmínky při dodávkách standardního sortimentu dodavatele jsou: 
- Dobírkou

- Platba předem - převodním příkazem

-Osobní odběr

 


 

4. Záruční podmínky

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: 
- neodbornou manipulací se zbožím a běžným opotřebením materiálu 

 

5. Reklamační řád

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. 
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla dodavatele - prodávajícího. 

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.  

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení. 

 

6. Reklamační řád pro přepravní službu:

- Příjemce zásilky je povinen při převzetí si zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned sepsán zápis o škodě. Pracovník přepravní služby je povinen takový zápis sepsat. 
- Příjemce je povinen umožnit přepravní službě, aby se před sepsáním zápisu o škodě osobně a fyzicky přesvědčil o rozsahu škody. 
- Příjemce po sepsání reklamačního protokolu s přepravní službou, kontaktuje bez odkladu písemně prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla dodavatele - prodávajícího. 
- K reklamaci je nutné ve všech případech předložit: reklamační protokol, kompletní seznam částí výrobku, kopii faktury. 
- Po obdržení výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u přepravní služby, která je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele. 
- Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. Zboží je vždy kvalitně zabaleno.

V případě problému s dopravní službou, pište na adresu info (zavinac) latkyujaji.cz Do předmětu uveďte "Stížnost na přepravu", popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury popřípadě číslo objednávky. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme vám další postup. 

 

7. Záruka vrácení peněz

Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou vám neprodleně zpět zaslány peníze, bankovním převodem nebo složenkou. To se ovšem nevztahuje na látky metráže! 
Podmínkou vrácení peněz je:

  • Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje
  • Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží a předem informovat prodejce,že zboží vrací !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie dokladu o zaplacení
  • Zboží zaslané zpět dobírkou nebude přijato.
  • Zboží zašlete na adresu dodavatele uvedenou na faktuře - kupní smlouvě.

Důležité upozornění 
Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky. Informujte nás prosím i v případech, že obdržíte poškozenou zásilku. Bohužel nemůžeme za bezchybné doručení přepravní službou ručit, ale i těmito reklamacemi se zabýváme. 

 

8. Ostatní

Některé barvy na fotkách se můžou nepatrně lišit od originálu.

 

UPOZORNĚNÍ-Každá objednávka je závazná(Občanský zákoník § 544-545,zákon č.40/1964 sb)dle našich obchodních podmínek.Pokud nebude odeslána zásilka na dobírku zákazníkem vyzvednuta,bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslané zboží a manipulační poplatek (tzv.smluvní pokuta) 500 kč.Odeslání objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.Upozornujeme,že veškeré pohledávky budou postoupeny právní firmě k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.(veškeré argumentace,že jsem neobdržel lístek s pošty apod.jsoü brány za zcela účelové).

 

9. Fakturační adresa: Jaroslava Bakulová Filipovská 1674 28601 Čáslav IČO: 06559573 DiČ: CZ5753212432